Winterhalter tunnelopvaskemaskine

MT-serien, flertanks-tunnelopvaskemaskiner med bånd- og kurvetransport

Med MT-serien beviser Winterhalter sin opvaskekompetence i storformat. Både bånd- kurvtransport-opvaskemaskinerne er udviklet konsekvent med henblik på hygiejne og økonomi. Takket være den modulære opbygning og de praktiske udstyringsmuligheder kan maskiner tilpasse de individuelle behov.

MTR

Med kurvetransport kan klare opvaskebehovet i hoteller, restauranter, motorvejscafeterier, personalekantiner og plejeinstitutioner af middel størrelse. Uregelmæssigt forekommende opvaskebehov, variable opvasketider og forskellige slags opvaskeemner er karakteristiske for disse steder.
– Perfekt timemagement sparer den tid, som bruges til maskindrift og pleje og nedsætter således opvaskepersonalets tidsbehov.
– Gennemtænkt costmanagement – minimerer driftsomkostningerne gennem sparsom brug af afspændingsmiddel, strøm og vand.
– Friskluft-tørrezone optimerer tørreresultatet med 33% reducerede tilslutnings- og forbrugsværdier.
– Valgfri IRT-slutskyl reducerer forbruget af frisk vand med 25-30%. Samtidig reduceres forbruget af sæbe og afspændingsmiddel.

MTF

Med båndtransport kan anvendes i store universitetskantiner, sygehuse, kantiner og plejeinstitutioner. HEr er det nemt at forudse opvaskebehovet lige fra fast definerede opvasketider til ensartede opvaskeemner og kontinuerlige opvaskemængder.
OptiWash – udstyrspakke til perfekte hygiejneresultater

SelfControl – til maksimal kontrol med hygiejnedagbogen

AutoClean – selvrensningsprogram til renhed inde i maskinrummet

Hygiejne-design – med hygiejnesikker maskinanatomi

Friskluft-tørrezone optimerer tørreresultatet med 33% reducerede tilslutnings- og brobrugsværdier

Valgfri IRT-slutskyl reducerer forbruget af frisk vand med 25-30%. Samtidig reduceres forbruget af sæbe og afspændingsmiddel.

STR entanks-tunnelopvaskemaskine med kurvetransport

Meget power på selv den mindste plads.
STR forbinder effektivitet og fleksibilitet i én maskine. Den klarer spidsbelastninger med meget power og såarer energi i hvilefaserne. Det gør, at den passer perfekt til restaurations- og hotelbranchen samt til institutionskøkkener med ekstreme spidsbelastningsperioder. Ved udvilkingen af STR entanks-tunnelopvaskemaskine med kurvetransport har hygiejiske og økonomiske aspekter spillet en stor rolle.

STR

– Minimeret mængde efterskylningsvand
– Kontinuerlig rengøring af vandet i tanken via Mediamat
– Nem betjening
– Fugefri glatte overflader på grund af dybtrukket hygiejnetank.
– Optimal tilgængelighed
– Kontrolleret hygiejne gennem temperaturvisning, fejladministration osv.
– Fås også med tørrezone.

STR Energy

– Markant lavere energiforbrug pga. genindvinding af udblæsningsvarmen.
– Det samlede energivorbrug ved tilslutning er reduceret med 6kW
– Forbedret luftkvalitet og indeklima

Klik her for at se Winterhalters præsentation af STR serien > http://www.winterhalter.biz/machines/rack-conveyor/single-tank-rack-conveyor/

Klik her for at se Winterhalters præsentation af MT maskinerne > http://www.winterhalter.biz/machines/rack-conveyor/multi-tank-rack-conveyor/